Bharat

Chairman
CA Bharat Jain
SCO-143, First Floor Red Square Market, Hisar
jaincabharat@gmail.com

Secretary

Vice Chairman
CA Pawan Kumar Mittal
1201, Sector-13P, Hisar (Haryana)
mittalpawan19@gmail.com

Treasurer

Secretary
CA Vishesh Bhardwaj
DSS-227, Pocket-1C, Sector-14, Hisar
visheshbharadwaj50@gmail.com

Rajdeep-Sheoran

Treasurer
CA Rajdeep Singh
Shop No 73, Basement Aggarsain Market Hisar.
rajdeepsheoran@gmail.com

(Chairperson)

Immediate Past Chairperson
CA Asha Lalit Jain
SCF 104 Green Square Market Hisar.
ashajain_ca@yahoo.com

Adish Jain

Executive Member
CA Adish Jain
95-97, IInd Floor, Green Square Market Hisar
adishjain_83@yahoo.com

Sanjay

Executive Member
CA Sanjay Gandhi
1546, Sector-13, Hisar
gandhicasanjay@gmail.com